2
Yes
None
1
1000000
/ca/catalogo-odbasic/

Certificat Governança Open data: Bàsic

Thumbnail
1.1 Introducció a l'Open Data
90€
1.1 Introducció a l

Curs 1.1.

Els conceptes bàsics sobre l’Open Data.

Normatives, regulacions i bones pràctiques.

 • Què és una dada? Diferències entre dada i mètrica, dades i informació.
 • De dades no estructurades a dades estructurades
 • Que són les dades obertes? classificació Tim Berners Lee, exemples.
 • Utilitats de les dades obertes: exemples de bones pràctiques internacionals
 • Com s’exploten les dades obertes: Què és un Hakaton?
 • Big Data Vs Open
 • Data Exercici en grup

Duració: 4 hores

1.2 Legal Open Data
90€
1.2 Legal Open Data Image

Curs 1.2.

Conèixer les bases legals i límits per publicar Dades Obertes. Conèixer les normatives ja existents

 • Lleis Open Data / Transparència que ens afecten a nivell Estatal & CCAA. Normativa Europea i tendències
 • Bases legals i límits per Publicar Dades Obertes.
  Legalitat Open Data & Big Data & Protecció de Dades.
 • Gestionar, Processar, Publicar i compartir Dades vs Protecció i privadesa de Dades
 • Ètica & Data

Duració: 4 hores

 

1.3. Economia Open Data i Impacte Social
90€
1.3. Economia Open Data i Impacte Social Image

Curs 1.3

Els tipus d’efectes econòmics i socials de l’Open Data. Quines són les principals aplicacions de la reutilització de l’Open Data per a les empreses

 • Tipus d’efectes econòmics i socials Open
  Data
 • Mecanismes d’impacte en la societat
 • Dades de l’impacte econòmic
 • Mesures per promoure l’impacte
 • Aplicacions pràctiques de reutilització de Open Data disponible per a les empreses

Duració: 4 hores

 

1.4. Reutilizació de dades obertes
90€
1.4. Reutilizació de dades obertes Image

Curs 1.4.

Recorregut per les fonts destacades en dades obertes i la seva tipologia. Conèixer les principals eines ofimàtiques per utilitzar dades obertes.

 • Recorregut per fonts destacades de dades obertes
 • Tipus de fonts de dades. Característiques.
 • Accessos manuals i automatitzats a fonts de dades
 • Eines ofimàtiques (no programació ) per utilitzar dades obertes
 • Visualització bàsica de dades

Duració: 4 hores

1.5. Procés de Publicació de Dades
90€
1.5. Procés de Publicació de Dades Image

Curs 1.5

Estudi de cas per crear un portal de dades obertes.
Preparació de la publicació. polítiques de dades.
– Inventari de dades. Recomanacions.
Anàlisi de la demanda
– La publicació de dades. Els processos d’extracció, la verificació, la neteja i, finalment, la publicació de dades per les normes i valors de referència.
– Les polítiques de suport i difusió
– Avaluació d’impacte

Aprendre de les millors pràctiques reals i encara més dels fracassos notables

 

Duració: 4 hores

 

1.1 Introducció a l
1.1 Introducció a l'Open Data
Curs 1.1. Els conceptes bàsics sobre l’Open Data. Normatives, regulacions i bones pràctiques. Què és una dada? Diferències entre dada i mètrica, dades i informació. De dades n... Read More
90€
1.5. Procés de Publicació de Dades Image
1.5. Procés de Publicació de Dades
Curs 1.5 Estudi de cas per crear un portal de dades obertes. – Preparació de la publicació. polítiques de dades. – Inventari de dad... Read More
90€

 

 


Vols saber si tens el nivell suficient per a cursar aquest certificat?

T’animem a emplenar el següent formulari, d’aquesta manera sabràs si estàs capacitat per accedir a la formació avançada o, en cas contrari, començar pels certificats bàsics per a després continuar amb la teva carrera en dades obertes!