8
Yes
None
1
1000000
/ca/titulaciones-open-data/

Oferta Formació Titulacions

Thumbnail
7/3 Titulació en Business Open Data
740€
7/3 Titulació en Business Open Data Image

Titulació en Business Open Data 

Titulacions:

Inici: 7 de Març

Final: 16 de Maig

Fes el pagament per començar la inscripció !

Tens dues opcions:

Pagar el total:
 

O pagar el 60% d’entrada i el 40% una setmana abans de completar la meitat del curs:
 

7/3 Titulació en Governança Open Data (Març/Maig)
920€
7/3 Titulació en Governança Open Data (Març/Maig) Image

Titulació en Governança Open Data 

Titulacions:

Inici: 7 de Març

Final: 25 de Maig

Cursant la titulació en Governança Open Data, et convertiràs en un professional de les dades obertes per a les institucions publiques.

La nostra titulació en Governança Open Data (40 hores) està formada pels Certificats Governança Open Data Bàsic (20 hores) i Governança Open Data Intermedi (20 hores).

 

Competències:

– Dominar els conceptes bàsics en Open Data (Teòrics, Legals i Pràctics) i conèixer les principals experiències d’Open Data.

– Ser capaç de conèixer les principals fonts de dades obertes i algunes aplicacions pràctiques amb finalitat social o de negoci.
– Conèixer algunes eines bàsiques per la reutilització de dades obertes.

– Conèixer tot el procés per aconseguir publicar Dades obrtes.

– Eines bàsiques per a visualitzar dades.

 

Dirigit a: 

– Persones treballadores de l’administració publica que volen especializar-se en processos d’Open Data o Govern Obert.

– Consultors externs dedicats a d’Innovació Pública o Comunicació Política.

– Persones que reutilitzen les dades obertes de les institucions per a projectes socials o econòmics

Fes el pagament per començar la inscripció !

Tens dues opcions:

Pagar el total:
O pagar el 60% d’entrada i el 40% restant una setmana abans de completar la meitat del curs:
7/3 Titulació en Periodisme de Dades (Març/Juny)
1470€
7/3 Titulació en Periodisme de Dades (Març/Juny) Image

Titulació en Periodisme de Dades

Especialització en periodisme de dades a través de les seves diferents fases: la cerca de dades, la seva explotació i anàlisi, la seva visualització i la seva publicació. Descripció del Programa acadèmic de la titulació.

Aquesta Titulació consta dels següents Certificats:

3.1 Open Data en la Redacció (Dijous 1 de juny de 17 a 21h)
3.2 Investigació Periodística (Dijous 8 de juny de 17 a 21h)
3.3 Dades en les Xarxes Socials (Dijous 15 de juny de 17 a 21h)
3.4 Visualització de Dades (Dijous 22 de juny de 17 a 21h)
3.5 Projecte Periodístic (Dijous 29 de juny de 17 a 21h)

Inici: 7 de Març

Final: 29 de Juny

 

Fes el pagament per començar la inscripció !

Tens dues opcions:

Pagar el total:
 

O pagar el 60% d’entrada i el 40% una setmana abans de completar la meitat del curs:
7/3 Titulació en Màrqueting de Dades (Març/Juny)
1.180€
7/3 Titulació en Màrqueting de Dades (Març/Juny) Image

Titulació en Màrqueting de Dades

Especialització en Màrqueting de Dades centrat en l’anàlisi de dades sempre han estat una peça clau en el desenvolupament d’accions de màrqueting ara tenim gran quantitat de dades i gran capacitat de proces.. Descripció del Programa acadèmic de la titulació.

Aquesta Titulació consta dels següents Certificats:

Inici: 7 de Març

Final: 13 de Juny

Fes el pagament per començar la inscripció !

Tens dues opcions:

Pagar el total:
 

O pagar el 60% d’entrada i el 40% una setmana abans de completar la meitat del curs: