3
Yes
None
1
1000000
/ca/catalogo-odmid/

Certificat Governança Open Data Intermedi

Thumbnail
2.1. Experiències Open Data
130€
2.1. Experiències Open Data Image

Curs 2.1

Recorregut pels portals més destacats del món. Repàs de la usabilitat i continguts.

– Els portals de referència de Barcelona a nivell d’institucions. Anàlisis del model i evaluació.

– Quines són les dades i conjunts de dades més reutilitzables. Exemples de reutilització.

– Portals exemplars. Exemples concrets del món.

Duració: 4 hores

 

2.2. Utilització de Dades Obertes reals
130€
2.2. Utilització de Dades Obertes reals Image

Curs 2.2

Mecanismes per a la utilització professional de les dades obertes. Eines de Visualització bàsiques.

– Adquirir coneixement per a la utilització sincronitzada i massiva de dades.

– Neteja i preparació de dades.

– Anàlisi inicial. Tipus de gràfics i com utilitzar-los.

– Eines per a la visualització bàsiques.

Duració: 4 hores

 

2.3. Divulgació Open Data
130€
2.3. Divulgació Open Data Image

Curs 2.3

Com crear una campanya de difusió de dades obertes entre empreses i ciutadans.

– Disseny de campanyes de comunicació divulgatives internes i externes d’Open Data.

– Elements clau a l’hora d’implicar la societat civil, segons segments d’interès en la utilització de dades. Exemples.

– Impulsar la creació de comunitats de reutilitzadors. Col·laborar i promoure aquestes comunitats existents. Recorregut dels exemples més clars.

– Organització d’events tipus Hackaton.

Duració: 4 hores

2.4. Institucions intel·ligents, aplicar dades obertes a les decisions
130€
2.4. Institucions intel·ligents, aplicar dades obertes a les decisions Image

Curs 2.4

Govern intern de dades. Estandardització i procediments.

– Recorregut cap a una Data Driven Organization.

– El govern de les dades i la seva importància.

– Política de qualitat de dades.

– Eines: automatització de la política de qualitat de dades.

– Data “únic” i Business Glosarry.

– La importància de “l’autogestió” de les dades per a la presa de decisions.

Duració: 4 hores

2.5. Dades enllaçades 1
130€
2.5. Dades enllaçades 1 Image

Curs 2.5

Semàntica web. Linked data. DCAT-Ap. NTI-RISP. Exemples de fonts linked data. SPARQL

– Conceptes bàsics.

– De dades no estructurades a dades estructurades.

– Introducció semàntica. Exemples.

– Normatives: NTI-RISP i DCAT V.1.1.

– Ontologies: objectes, biblioteconomia.

– Exercici pràctic.

Duració: 4 hores


 

 


Vols saber si tens el nivell suficient per a cursar aquest certificat?

T’animem a emplenar el següent formulari, d’aquesta manera sabràs si estàs capacitat per accedir a la formació avançada o, en cas contrari, començar pels certificats bàsics per a després continuar amb la teva carrera en dades obertes!