La Bretxa digital del comerç minorista en l’ús de dades

L’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació ha publicat el nou informe anual sobre digitalització de les Pimes on realitza una visió global del teixit empresarial de diferents sectors i l’ús i la incorporació de les tecnologies. Segons aquestes dades, la bretxa digital entre micropimes i grans empreses del sector comerç minorista persisteix, especialment en àmbit de l’ús de big data i anàlisi de dades.

Ús de Big Data en comerç minorista i grans empreses

Només el 3,9% de les microempreses de comerç al detall utilitzen Big Data. L’ús de les tecnologies i la digitalització de les empreses està molt present a les grans empreses, havent-hi una gran diferència i una bretxa acusada en funció de la mida i del sector, sent les microempreses les que menys percentatge de digitalització i ús de big data posseeixen .

El sector minors està lluny de l’ús de big data d’altres sectors com ara el cas del sector de la informació i comunicació té un nivell de digitalització, un 9,6 d’empreses del sector usen biga data davant del 4% d’empreses del comerç minorista.

 

Pes de les microempreses al comerç minorista

Les microempreses representen el 98% del comerç al detall. Per tant, les dades referides a les microempreses del sector minorista es refereix a la gairebé totalitat d’aquest sector.

 

Bretxa digital entre grans i microempreses

Si observem el conjunt de les empreses, tots els sectors d’activitats, la bretxa digital entre les microempreses i el total de les pimes i les grans empreses és notable. La bretxa digital en ús de big data se situa en més de cinc punts percentuals entre grans i petites empreses el 2020.

Ús de Big data segons la mida de les empreses en comerç minorista

El 32% de les grans empreses del comerç al detall utilitzen big data – per sobre de la mitjana- en canvi, només 2,3 de les més petites (0-2 persones treballadores) estan per sota de la mitjana.

La bretxa del comerç al detall és més gran que en altres sectors. Les petites empreses es troben en desavantatge respecte de les grans empreses .

Finalment, una altra dada destacable d’aquest informe apunta que les empreses menys digitalitzades són aquelles on hi ha menys persones treballadores. Això posa en valor que les empreses amb més cabal de persones treballadores són les que més fan ús de big data, marcant així un desavantatge respecte al comerç al detall.

Tot i que els informes mostren una reducció de la bretxa digital entre petites i grans empreses, la bretxa continua sent significativa entre tots dos.

Podeu consultar les dades a l’informe de digitalització de les pimes 2021 de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (setembre 2021).

Aquest especial “Dossier Bretxa Digital al comerç minorista en l’ús de dades” s’ha elaborat per l’equip Dades x Comerç, un projecte de cocreació d’eines digitals amb la participació activa del comerç de proximitat que vol posar al seu abast eines digitals basades en dades per prendre decisions de negoci i recursos per a disminuir la bretxa digital en el comerç minorista de proximitat.

Si vols rebre el dossier al teu email, envia’ns un missatge a “contacte amb nosaltres” a la web del projecte https://dadesxcomerc.cat/.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (setembre 2021). Informe de digitalització de les pimes 2021. Economia digital. Col·lecció/sèrie e-Pyme.