6
Yes
None
1
1000000
/es/oferta-formacion/

Oferta Formativa

Calendari d'activitats de Formació Acreditada Professional Open Data que tindran lloc a Barcelona al llarg del 2017.
Thumbnail
4/04 Procés de Publicació de Dades
90€
4/04 Procés de Publicació de Dades Image

Curs 1.5
Estudi de cas per crear un portal de dades obertes.
Preparació de la publicació. polítiques de dades.
– Inventari de dades. Recomanacions.
Anàlisi de la demanda
– La publicació de dades. Els processos d’extracció, la verificació, la neteja i, finalment, la publicació de dades per les normes i valors de referència.
– Les polítiques de suport i difusió
– Avaluació d’impacte

Aprendre de les millors pràctiques reals i encara més dels fracassos notables
Horari 17-21h
Preu: 90€

Fes el teu pagament per començar amb la matrícula !


19/04 Workshop gratuït
0€
19/04 Workshop gratuït Image

Comencem el segon trimestre de 2017 amb un Workshop gratuït. Properament tindreu més informació!

Vols començar a formar-te en Open Data?

Aquesta és una bona oportunitat!

T’esperem el 19 d’Abril al Cibernàrium de Barcelona.
Horari: 18-20h
GRATUÏT.

Inscriu-te!

25/04 Visualització de Dades
130€
25/04 Visualització de Dades Image

Curs 2.6

 • Introducció a la visualització de dades. Què és la visualització de dades, per a què serveix i què podem fer amb aquestes dades?
 • Com explicar de forma eficaç una història amb les dades.
 • Aprendre a escollir el gràfic adequat.
 • Eines per a la visualització de dades.
 • Bones pràctiques en la visualització de dades.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

26/04 Experiències Open Data
130€
26/04 Experiències Open Data Image

Curs 2.1

– Recorregut pels portals més destacats del món. Repàs de la usabilitat i continguts.

Els portals de referència de Barcelona a nivell d’institucions. Anàlisis del model i evaluació.

– Quines són les dades i conjunts de dades més reutilitzables. Exemples de reutilització.

– Portals exemplars. Exemples concrets del món.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

2/05 Anàlisi de Dades de XXSS
130€
2/05 Anàlisi de Dades de XXSS Image

Curs 2.7

Recopilació, monitorització i anàlisi de les dades utilitzables de les Xarxes Socials.

Continguts:

– Obtenció de dades a través d’API (Twitter, Facebook)
– R; dades de comunitat de TW (seguidors i seguits) & Netvizz; dades de pàgina de FB
– Processament de dades – consolidació i extracció de dades en TW (relacions, hashtags, URL …)
– Google Refine
– Processament de dades & càlcul d’indicadors en una comunitat
– Google Sheets
– Anàlisi de xarxes socials & Anàlisi relacional
– Gephi. Anàlisi d’una conversa de TW

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !


3/05 Utilització de Dades Obertes reals
130€
3/05 Utilització de Dades Obertes reals Image

Curs 2.2

– Mecanismes per a la utilització professional de les dades obertes. Eines de Visualització bàsiques.

– Adquirir coneixement per a la utilització sincronitzada i massiva de dades.

– Neteja i preparació de dades.

– Anàlisi inicial. Tipus de gràfics i com utilitzar-los.

– Eines per a la visualització bàsiques.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

9/05 Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (1)
130€
9/05 Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (1) Image

Curs 2.8

Mecanismes per a la utilització professional de les dades obertes. Visualització. Aplicats a la gestió de l’empresa.

 • Adquirir coneixement que ens permeti la utilització sincronitzada i massiva de dades.
 • Introducció a la reutilització de dades obertes.
 • Reutilització d’API.
 • Conéixer les APIs de les principals eines de publicació de dades.
 • Recorregut per les API HOAS.
 • Evolució de l’API.
 • Nocions d’sparql SQL.
 • Neteja de dades.

Duració: 4 hores

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !


10/05 Divulgació Open Data
130€
10/05 Divulgació Open Data Image

Curs 2.3

– Com crear una campanya de difusió de dades obertes entre empreses i ciutadans.

– Disseny de campanyes de comunicació divulgatives internes i externes d’Open Data.

– Elements clau a l’hora d’implicar la societat civil, segons segments d’interès en la utilització de dades. Exemples.

– Impulsar la creació de comunitats de reutilitzadors. Col·laborar i promoure aquestes comunitats existents. Recorregut dels exemples més clars.

– Organització d’events tipus Hackaton.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

16/05 Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (2)
130€
16/05 Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (2) Image

Curs 2.9

Automatització de l’ús de les dades obertes. APIs disponibles. Visualització mitja. Aplicat a la gestió de l’empresa.

 • Adquirir coneixement que ens permeti la utilització sincronitzada i massiva de dades.
 • Introducció a la reutilització de dades obertes.
 • Reutilització d’API.
 • Conéixer les APIs de les principals eines de publicació de dades.
 • Recorregut per les API HOAS.
 • Evolució de l’API.
 • Nocions d’sparql SQL.
 • Neteja de dades.

Duració: 4 hores

Preu: 130€

Fes el teu pagament per començar amb la matrícula !


17/05 Institucions intel·ligents, aplicar dades obertes a les decisions
130€
17/05 Institucions intel·ligents, aplicar dades obertes a les decisions Image

Curs 2.4

– Govern intern de dades. Estandardització i procediments.

– Recorregut cap a una Data Driven Organization.

– El govern de les dades i la seva importància.

– Política de qualitat de dades.

– Eines: automatització de la política de qualitat de dades.

– Data “únic” i Business Glosarry.

– La importància de “l’autogestió” de les dades per a la presa de decisions.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

23/05 Dades per segmentar audiències
130€
23/05 Dades per segmentar audiències Image

Curs 3.6.

 • Com obtenir les dades i identificar que és el que s’ha de mesurar. Audiències. 
 • Identificació de fonts de dades, punts forts externes de les RRSS i CRM . Eines & programari
 • Segmentar audiències o comunitats.
 • Definició KPI. Establir objectius de negoci i indicadors en funció de dita objectiva.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

24/05 Dades enllaçades 1
130€
24/05 Dades enllaçades 1 Image

Curs 2.5

– Semàntica web. Linked data. DCAT-Ap. NTI-RISP. Exemples de fonts linked data. SPARQL

– Conceptes bàsics.

– De dades no estructurades a dades estructurades.

– Introducció semàntica. Exemples.

– Normatives: NTI-RISP i DCAT V.1.1.

– Ontologies: objectes, biblioteconomia.

– Exercici pràctic.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

30/05 Posicionament de marca
130€
30/05 Posicionament de marca Image

Curs 3.7.

 • Utilització de dades per al posicionament de marca
 • Selecció de canals en l’audiència
 • Contingut Orgànic vs contingut publicitat
 • Contingut orgànic per generar comunitat (màrqueting de continguts i de influencers).
 • Continguts Audiovisual en xarxes.
 • Publicitat online i RRSS

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

1/06 Open Data en la redacció
130€
1/06 Open Data en la redacció Image

Curs 3.1.

 • Panorama nacional i internacional de l’ús de open data en els mitjans.
 • Introducció al periodisme de dades (breu història)
 • Redaccions amb unitats del periodisme de dades.
 • Casos d’èxit de l’ús de open data en els mitjans. Els casos del Washington Post, The Guardian, La Nació Costa Rica, La Nació Argentina, L’Español, El Periódico, El Confidencial
 • Integració del periodisme de dades en la redacció.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

6/06 Avaluació de resultats i millora de futures accions
130€
6/06 Avaluació de resultats i millora de futures accions Image

Curs 3.8.

 • Recorregut pels tipus de mètriques i la seva importància en el cicle vital de la campanya de màrqueting.
 • Mètriques bàsiques a cada canal
 • Aprendre a llegir i treure-li recursos a les dades de les seves “Analitycs” de cada RRSS del contingut orgànic com del contingut publicitari.
 • Modificació d’estratègia en funció de les dades.
 • Quadre de comandament

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

8/06 Investigació Periodística
130€
8/06 Investigació Periodística Image

Curs 3.2.

 • Ús del open data per fer recerca.
 • Establiment d’hipòtesi.
 • Cerca de les dades en l’administració pública. Portals de Open Data i Transparència.
 • Peticions d’informació.
 • Descàrrega i processament.
 • Bases de dades.
 • Tractament, refinar, filtrar i analitzar.
 • Construcció del relat periodístic.
 • Visualització.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

13/06 Study Case
130€
13/06 Study Case Image

Curs 3.9.

 • Cas pràctic, màrqueting de dades aplicat a una indústria específica (audiovisual)
 • Aplicació pràctica dels 3 mòduls anteriors aplicats a un exemples de l’audiovisual (estrena cinematogràfica).
 • Definició de públic objectiu, KPIs i pla de continguts.
 • Implantació: canals, continguts orgànic/paid.
 • Avaluació dinàmica de resultats.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

15/06 Dades en les Xarxes Socials
130€
15/06 Dades en les Xarxes Socials Image

Curs 3.3.

 • La xarxa com a font de dades obertes
 • Recerca a la xarxa.
 • Mineria de dades amb twitter.
 • Crowdsourcing. La comunitat de la xarxa com a font i generadora de dades.
 • Protecció de dades.
 • Mapes col·laboratius.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

22/06 Visualització de Dades
130€
22/06 Visualització de Dades Image

Curs 3.4.

 • Conceptes i eines de visualització de dades.
 • Conceptes de visualització i bones pràctiques.
 • Eines interactives (Datawrapper, Tableau public, Infogram, Highcharts)
 • Mapes aparti. My Maps, Google Fusion Tables, Cartodb, Mapbox.
 • Estàtics. Infografia. Illustrator

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

29/06 Projecte Periodístic
130€
29/06 Projecte Periodístic Image

Curs 3.5.

 • Publicació del projecte de periodisme de dades.
 • Recursos de finançament, beques, premis.
 • Storytelling. Narratives paper, mòbil i online.
 • Difusió del projecte. Xarxes i mètriques.
 • Comunitat.

Horari: 17 -21h

Duració: 4 hores

LLoc: Cibernarium

https://goo.gl/maps/KwPJXAX7JXz

Preu: 130€

Fes el pagament per començar amb la teva matrícula !

4/04 Procés de Publicació de Dades Image
4/04 Procés de Publicació de Dades
Curs 1.5 Estudi de cas per crear un portal de dades obertes. – Preparació de la publicació. polítiques de dades. – Inventari de... Read More
90€
19/04 Workshop gratuït Image
19/04 Workshop gratuït
Comencem el segon trimestre de 2017 amb un Workshop gratuït. Properament tindreu més informació! Vols començar a formar-te en Open Data? Aquesta és una bona oportunitat! T’esperem el 19 d̵... Read More
25/04 Visualització de Dades Image
25/04 Visualització de Dades
Curs 2.6 Introducció a la visualització de dades. Què és la visualització de dades, per a què serveix i què podem fer amb aquestes dades? Com explicar de forma eficaç una història amb les dades. Ap... Read More
130€

Este primer trimestre de 2017 puedes matricularte directamente de cualquiera de nuestros certificados y ahorrar parte del precio total!

Estos son los primeros 5 certificados que impartiremos a lo largo del primer trimestre. Recordad que también os podéis matricular en la titulación de Governanza Open Data y Business Open Data, que os garantizará el acceso a todos los cursos que forman parte de estos certificados!

No obstante, estad atentos, ya que a partir de Abril comenzarán más cursos formativos. Tendréis la oportunidad de formaros en el Certificado Business Advanced Professional Open Data de nuevo, o bien comenzar el Certificado Governanza Open Data Intermedio, el cual todavía no hemos impartido.

Matricúlate rellenando el siguiente formulario: