El #RankingOData és resultat d’una acció en xarxa realitzada a la tardor del 2019 per construir de forma col.laborativa en xarxa un recopilatori d’iniciatives públiques que treballen per fer accessibles i usables les dades obertes a la ciutadania.

La presentació del ranquing iniciatives per facilitra ús i reutilització de open data va tenir lloc en un esdeveniment durant Smart City Expo, al novembre del 2019 a l’stand de la Diputació de Barcelona.

Volem que el #RankingOData Ús de dades obertes sigui un recopilatori acccessible i consultable per tothom per compartir casos reals d’èxit en la reutilització de dades al sector públic així com una inspiració pels projectes que arriben.

INFORMACIÓ COMPLETA PROJECTES 

#RANKINGODATA CATALUNYA INICIATIVES PÚBLIQUES QUE FACILITEN LA REUTILITZACIÓ DADES OBERTES

#INSTITUCIÓSERVEIPROJECTEBREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTEURL
1Diputació de BarcelonaServei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials de Diputació de BarcelonaReutilització de les dades d’informació pública a l’àmbit de Catalunya del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) és un servei integrat al Servei del Butlletí Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials de la Diputació de Barcelona que treballa per garantir l’accés a la informació pública i facilitar el deure de publicitat activa de les administracions públiques catalanes. El CIDO ofereix la informació pública que afecta l'àmbit territorial de Catalunya des d'un únic punt amb traçabilitat. Cerca diàriament en gairebé 4.000 fonts d’informació (butlletins i seus web), estructura els continguts i els difon agrupats en normes i procediments a través del portal web. El cercador actual disposa d’un entorn personal de gestió de subscripcions i d’un potent sistema d’alertes, el qual permet crear des d’un únic compte d’usuari tantes subscripcions com es desitgi a qualsevol dels mòduls d’informació pública del CIDO. L'eina també cedeix les seves dades a qualsevol organització que contribueixi a aquest objectiu comú.

Link
2Govern de NavarraODS NavarraODS NavarraVisualització/Sensibilització sobre els objectius de desenvolupament sostenible a NavarraLink
3Ajuntament de ViladecansÁrea de Desenvolupament TecnològicViladecans 360Viladecans 360 és el portal web amb accés a tota la informació municipal de la ciutat de Viladecans, des d'un conjunt de dades estructurades preparada per consulta o descàrrega, mapes amb ubicacions, dades i estadístiques interactives i un cercador amb enllaços externs organitzats per categoria per evitar cercar en múltiples webs.Link
4Departament d'Interior - Generalitat de CatalunyaServei de Difusió del Departament d'InteriorMapa delinqüencialEl mapa delinqüencial del Departament d'Interior ( en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) dona a conèixer la realitat delinqüencial del país i visualitza el treball del dia a dia dels cossos policials. Permet consultar i representar les dades per tipus de delicte, mes i any i diferents nivells de localització geogràfica.Link
5Diputació de CastellóServicio d'Administració i Innovació PúblicaProjecte per a promoure l'ús de dades obertesLa creació del Consell de Reutilitzadors de Dades Obertes de la Diputació de Castelló (CRDA) pretén promoure l'obertura i reutilització de les dades obertes per la societat, per a implicar a la ciutadania en els assumptes públics i incrementar el nivell de transparència de la nostra Administració; al mateix temps, pretén aprofitar el potencial innovador en la societat amb el desenvolupament de nous productes i serveis públics a partir del tractament de les dades, ampliant les oportunitats concretes de generació d'ocupació i de negocis, i d'aquesta manera contribuir al desenvolupament social i econòmic del nostre entorn. El CRDA de la Diputació de Castelló, està integrat per representants dels diferents sectors socioeconòmics, culturals, del periodisme i la comunicació, la salut i el benestar, la tecnologia i la recerca, la logística, els recursos naturals i les organitzacions per al desenvolupament.Link
6Intervenció General, centre directiu de la comptabilitat pública de la Generalitat de CatalunyaServei d'Intervenció general del centre directiu de la comptabilitat públicaExecució mensual del pressupost de la Generalitat de CatalunyaEl portal d'Execució Pressupostària busca facilitar la comprensió sobre l’estat d’execució del pressupost a la ciutadania. La Intervenció General va engegar l'any 2017 aquest projecte per tal de fer les dades públiques més entenedores. Així, l'aplicatiu permet oferir diferents visualitzacions interactives i i altra informació de l‘administració de la Generalitat de Catalunya (inclou els departaments, els fons no departamentals i els fons destinats al Parlament de Catalunya i als organismes estatutaris i consultius), les entitats autònomes administratives. el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut. Amb la cerca, l'usuari pot observar la progressió mensual de l’execució del pressupost segons avança l’exercici, una informació que s’actualitza automàticament a mesura que es van incorporant les dades al portal de dades obertes. L'aplicatiu també permet descarregar els fitxers de dades segons la classificació orgànica, funcional o per programes.Link
7Diputació de BarcelonaServei d'Intervenció general del centre directiu de la comptabilitat públicaRegistre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya El Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) incorpora en la part central de la seva web la possibilitat de transparentar totes les dades sobre els ajuts i subvencions dels departaments de la Generalitat i de les entitats públiques en què aquesta participa de forma majoritària de forma conjunta, homogènia i útil pel ciutadà. El RAISC permet al ciutadà, tenir coneixement de totes aquelles convocatòries, i informar-se sobre els terminis, la finalitat pública de la convocatòria, l’òrgan convocant, etc. Igualment, es transparenta la informació de tots aquells ajuts i subvencions sense concurrència, que fins a l’entrada en vigor del registre i la publicació de la web no s’havien publicat. La web inclou un apartat d’anàlisi de les dades del RAISC, “subvencions en xifres” que permet consultar de manera gràfica i interactiva des de la perspectiva de l’òrgan convocant/concedent, de la finalitat pública, de l’activitat econòmica i del beneficiari. Aquest anàlisi permet al ciutadà conèixer la tendència global de la política subvencional tant de les actuacions de foment com dels ajuts de caràcter subjectiu. Al web, s’hi inclou també altra informació vinculada a la gestió d’ajuts i subvencions per tal d’aportar una visió global de la gestió administrativa de l’activitat subvencional, informació i enllaços rellevants per tal de relacionar-se amb l’administració en el cas de ser interessats d’algun ajut o subvenció i com a porta del ciutadà a la gestió de l’activitat d’ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya.
Link
8Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Generalitat de CatalunyaOficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de BarcelonaHermes InfoGràfics’Hermes InfoGràfics és un complement més de la web d’estadística municipal Hermes, engegada l'any 1998. Aquest aplicatiu busca aplegar el màxim d’indicadors estadístics locals en un mateix lloc web. D'una banda, compta amb una tecnologia totalment diferent a les anteriors versions web, i mitjançant la plataforma QlikView, l’estàndard a la Diputació en programari Business Intelligence, ofereix en obert a tots els públics una millor visualització i interactivitat de la informació estadística en obert ja existent a la web Hermes.
Es tracta d'una aposta per a la innovació en l’anàlisi de la informació estadística municipal, que posa a l’abast de tots el ajuntaments (i al públic en general per defecte) una eina més per tal de donar suport a la presa de decisions estratègiques i operatives en el territori.
Aquesta primera versió de l’Hermes InfoGràfics, està formada per nou informes temàtics: Indicadors principals, demografia, activitat econòmica, mercat de treball, atur registrat, igualtat, entre d'altres, a més d’un centenar de figures gràfiques i variables estadístiques. El programa també permet la selecció múltiple o única dels territoris, la selecció temporal i la selecció pel total de la població o per sexe. L'eina també permet la “impressió” en format PDF de tots els informes a la vegada o per separat, i copiar la imatge o les dades de qualsevol gràfic per portar-les a un altre document.
Link
9Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Generalitat de CatalunyaÁrea d'avaluació econòmica (DG Pressupostos)Pressupostos Oberts de la Generalitat de CatalunyaEls pressupostos oberts de la Generalitat de la Catalunya és una eina de visualitzador de dades i de divulgació de conceptes pressupostaris per a facilitar al ciutadà la comprensió sobre l'estat i situació de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquesta eina permet analitzar la composició, evolució i execució dels pressupostos, des de diferents perspectives, facilita informació dels indicadors de gestió dels serveis, informa dels resultats fiscals (dèficit, deute,...) i aporta explicacions sobre les estructures i els termes pressupostaris per tal de facilitar la comprensió per part del ciutadà.Link
10Consorci AOCServei de Govern ObertPortal de dades obertes pel món local amb publicació de dades pròpiesEl portal de dades obertes pel món local amb publicació de dades pròpies és una eina desenvolupada pel Consorci AOC que suposa una aposta clara pel foment de les dades obertes, i busca oferir un nou portal que fos més àgil, senzill i personalitzable als ens locals per publicar les seves pròpies dades en format obert i reutilitzable. El nou portal de dades obertes s'ha posat en marxa sobre tecnologies CKAN i LIFERAY, i es basa en una estructura de classificació comú i estàndard (22 categories, amb un subconjunt definit d'etiquetes), potencia la classificació mitjançant metadades vinculats a City Protocol, i fomenta la creació de conjunts de dades normalitzats, amb l'objectiu de crear estàndards de conjunts de dades. Amb el nou portal es busca millorar en transparència i rendició de comptes, dotar el món local d'eines per poder potenciar la reutilització de les seves dades en formats oberts, potenciar la interoperabilitat, l'adopció d'estàndards i la geolocalització, incrementar l'eficàcia de l'administració per facilitar l'automatització en origen per desburocratitzar tasques administratives i permetre un millor aprofitament dels recursos per exemple o potenciar noves oportunitats de negoci.


Link
11Departament de Cultura -Generalitat de CatalunyaServei del Gabinet Tècnic del Departament de CulturaVibra - La Cultura dins teuVibra és un servei cultural en forma d’aplicació mòbil que agrupa tota l’oferta cultural a Catalunya. Tot i que encara no hem començat la campanya de comunicació de l'aplicació i aquesta encara no s'ha presentat públicament, des del seu llançament als markets el passat 23.09.2019 portem 500 descàrregues. link
12Transparència i Govern Obert -Generalitat de CatalunyaSecretària de Transparència i Govern ObertCafè amb dadesCafè amb dades és una sessió divulgativa organitzada per la Secretaria General de Transparència i Dades Obertes en el marc del Pla de Govern Obert i més concretament en relació a l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Els objectius d’aquesta iniciativa, més enllà de divulgar l’estratègia de dades obertes de la Generalitat, es centren en promoure el canvi cultural vinculat a la transició cap aquesta nova realitat organitzativa basada en les dades obertes. Les sessions del “Cafè amb dades” duren dues hores i destaquen pel seu dinamisme. Per que les sessions siguin àgils, fresques i participatives s’ha optat per un format de sessió basat en píndoles i petites presentacions. Així, en cada sessió del Cafè amb dades es comptarà, com a mínim, amb dues ponències. Una primera o dues més curtes (10-15min) sobre experiències d’èxit o bones pràctiques dintre el sector públic, i una segona, més extensa (15-20min), protagonitzada per algú aliè a l’administració que reutilitzi dades obertes publiques.L'esdeveniment està obert a tot el públic i hi assisteixen reutilitzadors, informàtics, investigadors socials i periodistes de dades, entre d’altres col·lectius. El format dinàmic de la sessió pretén, precisament, fomentar la participació i interacció entre aquests diferents perfils.

link
13Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)Àrea de Gestió del Coneixement EspecialitzatInversió del SOCAplicatiu web per visualitzar la Inversió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) en polítiques actives d'ocupació gestionades per a les entitats del sistema d'ocupaciólink
14Ajuntament de L'HospitaletServei del Gabinet d'Alcaldia i Dades Obertes de l'Ajuntament de L'HospitaletQuè està fent el teu AjuntamentQuè està fent el teu ajuntament en aquests moments és un panell d’informació adreçat a mostrar de manera fàcil i comprensible què passa a la ciutat i que estan fent els serveis municipals a través de dades en temps real. Amb aquesta iniciativa es vol aprofundir en la rendició de comptes, la transparència i la posada en valor dels serveis públics a través de l’ús de les dades. Actualment el panell mostra, entre d’altres, informació en temps real sobre quantes persones estan fent esport als poliesportius, quants àpats s’han repartit a la gent gran, les obres que hi ha a la ciutat o quantes persones estan sent ateses a l’Oficina d’Habitatge o al Registre.link
15Departament de Treball Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa interactiu d'experiències destacades en responsabilitat social (Consell de Relacions Laborals)

Recull de bones pràctiques en responsabilitat social en el territori de Catalunya. L'objectiu d'aquest directori consisteix a donar a conèixer iniciatives d’implantació de la responsabilitat social a empreses i organitzacions catalanes, per tal de fer-ne difusió i facilitar la transferència de coneixement a altres organitzacions. Es tracta d'una iniciativa de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, ens format per les organitzacions sindicals i patronals més representatives i el Govern de la Generalitat, i que compta amb la col·laboració del CTESC.link
16Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació- Generalitat de CatalunyaServei de gestió i Control d’Ajuts DirectesImpacte econòmic dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC)L'objectiu de l'aplicatiu web engegat és posar a disposició del públic en general la informació dels imports totals dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). Aprofitant que les dades es publiquen al portal Dades Obertes s’ha creat una visualització gràfica que permet veure la distribució comarcal de totes les línies d’ajuts de la PAC que s’han pagat des de 2011 a Catalunya.link
17La Salle Campus BarcelonaARC Engineering and Architecture La SalleENERHAT / ENERPATENERPAT (Energy Planning Assessment Tool), és una aplicació que permet a professionals del sector de l'edificació (arquitectes, urbanistes, constructors, tècnics i gestors municipals) avaluar l'estat del parc edificat i definir estratègies de rehabilitació per millorar l'eficiència energètica dels edificis residencials.L'aplicació integra les dades obtingudes de les certificacions energètiques facilitades per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), del cadastre i de les seccions censals, conjuntament amb informació geogràfica. Les mesures de rehabilitació estan basades en l'eina de simulació de l'ICAEN i en la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2014).link
18Departament de Treball, Afers Socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaDades Obertes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de CatalunyaMapa de recursos en criança positivaRecursos en criança (parentalitat) positiva i serveis de suport a les famílies, amb referències geogràfiques que permetrà, a famílies i professionals, conèixer els recursos existents de manera entenedora i accessible.link
19Ajuntament de ReusServei departament TIC de l'Ajuntament de ReusPlataforma de dades obertesPrimera plataforma de dades obertes classificada segons l'ontologia de la city protocol society per poder-se comparar a nivell de conjunts de dades i indicadors amb altres ciutatslink
20Direcció General de Protecció Civil (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)Servei de Difusió de la Direcció General de Protecció Civil, Departament d'Interior - Generalitat de CatalunyaEstat de les platgesVisor que mostra, durant la temporada de bany, la bandera que oneja a cada platja on hi ha socorrista. Les dades són informades almenys un cop al dia pels socorristes, contractats per empreses (Creu Roja, ProActiva...), contractades pels ajuntaments, coordinats per la DG de Protecció Civil. L'obertura de dades ha permès viralitzar la informació als mitjans digitals, a la cinta de peu de pantalla del canal 3/24, i, sobretot, ha propiciat una millora en l'atenció d'urgència a les platges.link
21Ajuntament de VallsServei departament TIC de l'Ajuntament de VallsOpenVallsChainPortal de dades obertes distribuït, basat en continguts autogestionats i desplegat en servidor centralitzat CKAN i Web3 (blockchain + IPFS) Més informació presentació Congrés Govern Digital: https://www.youtube.com/watch?v=BqTYMVPPq9wlink
22Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de CatalunyaServei TIC del Departament de Polítiques Digitals - Generalitat de CatalunyaLaboratori SmartCataloniaEl Laboratori SmartCatalonia és el punt de trobada entre la innovació tecnològica i el territori català. L'objectiu és acostar solucions tecnològiques innovadores als diferents municipis i entitats supramunicipals de Catalunya per tal de realitzar projectes o proves pilot i poder observar com d'aquesta manera es milloren els serveis es poden . Actualment aquesta inciativa ja forma una comunitat de 47 municipis, 10 entitats supramunicipals, i ja compta amb més de 25 projectes realitzats.link
23Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública- - Generalitat de CatalunyaDepartament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaMapa Cobertura MòbilMapa de la xarxa de telefonia al país amb la col·laboració dels usuaris de dispositius mòbils per identificar els punts que necessiten millorar la seva cobertura al territori.link
24Ajuntament de ManlleuÀrea Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de ManlleuConcurs de dades obertes ManlleuEl concurs de dades obertes engegat per l'Ajuntament de Manlleu té com a objectiu fomentar l'ús de les dades obertes publicadesal portal de dades obertes, posat en marxa el febrer del 2016 .Transcorreguts 3 anys des de l'arrencada i publicats més de 240 conjunts de dades en format obert i reutilitzable, hem posat en marxa una sèrie de concursos oberts a tothom sobre un tema d'actualitat que fomenti el coneixement i la utilització de les dades publicades, d'una forma lúdica que permet aconseguir un dinar per a dues persones en un restaurant de la nostra ciutat. Es tracta d'un esdeveniment de sensibilització, consistent en establir diferents preguntes sobre la temàtica del concurs. Les dues edicions anteriors han tractat el tema de la dona (coincidint amb el Dia Internacional de la Dona) i els processos electorals (coincidint amb les jornades electorals municipals i europees). La propera edició versarà sobre dades econòmiques i pressupostàries, coincidint amb l'aprovació del pressupost aquest mes de novembre, per tal d'afavorir així conèixer amb més detall a què es destinen i com es gasten els impostos i tributs que es recapten dels ciutadans.link
25Ajuntament de RubíServei d'Informàtica de l'Ajuntament de RubíAPP Rubí EleccionsL'aplicació d'Eleccions es va crear en el 2014 amb la finalitat de donar un exemple a la ciutadania dels beneficis i avantatges de l'ús de les dades obertes. L'app ofereix als ciutadans la possibilitat de consultar en temps real la participació i els vots a partit durant l'escrutini de les meses electorals. El ciutadà també pot consultar el col·legi electoral i taula en la qual ha de votar.
La tecnologia que fa possible aquesta gestió, són processos ETL amb Kettle (PDI), que sincronitzen cada 2 minuts la informació del procés electoral al dataset del nostre portal de Dades Obertes en Socrata. L'aplicació mòbil té un fitxer de configuració en el qual es defineixen les URLs de les APIs del dataset i cada vegada que l'usuari accedeix o refresca la pantalla es fa la crida al dataset per a presentar la informació actualitzada.
link
26Departament de Treball, Afers socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa d'Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF)

Les Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF) són entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment, que tenen com a finalitat la protecció de menors; reuneixen els requisits previstos i estan acreditades d'acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família. Proposem la visualització dels centres en un mapa. link
27Departament de Treball, Afers socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa dels SOAF (Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies)

El Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) és un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. La quotidianitat i l'educació dels fills i filles, sovint, generen molts interrogants i preguntes. El SOAF ens pot orientar i ajudar a trobar respostes. Els canvis i les incerteses en les famílies, de vegades, requereixen l'acompanyament de professionals especialitzats.Proposem un mapa interactiu que localitza els diversos punts al territori. link
28Departament de Treball, Afers socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa dels Serveis d'Atenció Integral LGBTI (Xarxa SAI)

El Servei d'Atenció Integral(SAI) LGBTI és una prestació d'un servei per sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI. Al SAI LGBTI, és on pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació dels treballadors/es públics i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI.link
29Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)- Generalitat de CatalunyaInstitució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verdsLa Secció de Paisatgisme i Jardineria de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) ha elaborat dues llistes per facilitar la consulta dels productes fitosanitaris autoritzats pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) per a combatre les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds. Una d’aquestes llistes inclou els productes fitosanitaris que poden utilitzar els aplicadors professionals i l’altra, els que poden fer servir els aplicadors no professionals. Les dades s'actualitzen a partir de l'arxiu excel que publica el MAPA. (https://www.mapa.gob.es/ca/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp)
link
30Ajuntament de TarragonaÁrea d'informàtica de l'Ajuntament de TarragonaTar-RA-gonaTar-RA-gona és encara una idea. Es tracta de implementar realitat augmentada a la ciutat de Tarragona, podent, aixi, contemplar les zones històriques i la informació rellevant, aixi com la possibilitat d'incloure imatges o videos dels aconteixements que allà van succeir. Tarragona és una ciutat amb un alt grau de turisme i per tots ells seria molt interessant poder veure com era la ciutat en temps dels romans. Tota aquesta informació sobre els monuments historics, aixi com el material audiovisual podrien ser detasets de dades obertes de l'entitat en questió. A la URL posem un exemple del Mur de Berlin que utilitza aquesta tecnologia.link
31Secretaria de Transparència i Govern ObertSecretaria de Transparència i Govern Obert- Generalitat de CatalunyaVisualització de l'evolució del dret d'accés a la informacióEl visor de l'evolució del dret d'accés a la informació permet accedir a la informació sobre sol·licituds d'accés a la informació a partir d'uns criteris de cerca predefinits i veure els vostres resultats personalitzats en funció del departament, la temàtica, o la data que vulgueu consultar.link
32Generalitat de CatalunyaGestió d'infraestructures de telecomunicacions de la Secretaria de Polítiques Digitals- Generalitat de CatalunyaPunt d’informació únic d’accés a les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat de CatalunyaAquest punt d'informació únic d’accés a les infraestructures de telecomunicacions mostra en plànol la localització o traça informació associada de les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat (torres de radiocomunicacions i canalitzacions per la estesa de cables) fent ús dels datasets allotjats a la plataforma de dades obertes de la Generalitat (Socrata). El projecte s'ha engegat per donar resposta als requeriments normatius de facilitar als operadors de telecomunicacions l'ús de les infraestructures de les administracions públiques.link
33Departament de Polítiques Digitals- Generalitat de CatalunyaTramitació de Telecomunicacions del Departament de Polítiques Digitals- Generalitat de CatalunyaEdificis de Catalunya amb ICTCens d'edificis de catalunya que han de disposar d'infraestructura comuna per a l'accés als serveis de telecomunicacions (ICT)link
34Secretaria de Polítiques Digitals.Gestió de projectes TIC de la Secretaria de Polítiques Digitals - Generalitat de CatalunyaGovernança RadioelèctricaL'objectiu de la governança radioelèctrica és mostrar mesures del nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència provinent d'una xarxa de més de 300 equips de monitoratge instal·lats a 184 municipis de Catalunya, així com de milers de mesures addicionals realitzades amb equips portàtils.link
35Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Generalitat de CatalunyaGestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Generalitat de CatalunyaMapa de cultius de CatalunyaL'objectiu del mapa de cultius de Catalunya és posar a disposició del públic en general les parcel·les de cultius de Catalunya que declaren al Departament d’Agricultura els agricultors quan sol·liciten els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). Aprofitant que les dades es publiquen al portal Dades Obertes s’ha creat una visualització que permet localitzar les parcel·les per municipi. I també amb el geolocalitzador permet saber des de qualsevol posició del mòbil quins conreus es troben al voltant. També permet la descàrrega del fitxer amb les dades georeferenciades de la parcel·la, i també l’any, cultiu, comarca, municipi, superfície, i si és de secà o regadiu.link
36Ajuntament de ManlleuÀrea Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de ManlleuInfografies de dades municipalsL'Ajuntament de Manlleu ha engegat una iniciativa consistent en elaborar i dissenyar infografies de dades rellevants de forma molt entenedora, per presentar així la informació que s'ofereix en format obert i reutilitzable de manera molt més accessible per a la ciutadania. Ho fa després de crear al febrer del 2016 un portal de dades obertesque ja compta amb més de 240 conjunts de dades en format obert i reutilitzable. En aquests moments disposen de 43 infografies publicades, que abasten temàtiques molt diverses, des de les dades de la població de Manlleu (tipologia, gènere, barris,...) fins al cens d'animals de companyia i el parc d'habitatges (estat dels immobles de Manlleu, edat dels pisos, tipologies,...) o la memòria de les actuacions dutes a terme per la Policia Local de Manlleu a través d'una infografia amb les dades més rellevants (nombre d'accidents de trànsit, de delictes contra les persones o els establiments,...). Es tracta d'una eina comunicativa que facilita la comprensió de la informació a través del relat de les dades, donant alhora context i marc conceptual per afavorir-ne un major coneixement i incentivar al mateix temps l'ús posterior de la dada oberta, a partir de fer-la accessible i destacada a través d'una eina molt visual de presentació de la informació.link

#RANKINGODATA GLOBAL INICIATIVES PÚBLIQUES QUE FACILITEN LA REUTILITZACIÓ DADES OBERTES

#INSTITUCIÓSERVEIPROJECTEBREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTEURL
1Diputació de BarcelonaServei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials de Diputació de BarcelonaReutilització de les dades d’informació pública a l’àmbit de Catalunya del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) és un servei integrat al Servei del Butlletí Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials de la Diputació de Barcelona que treballa per garantir l’accés a la informació pública i facilitar el deure de publicitat activa de les administracions públiques catalanes. El CIDO ofereix la informació pública que afecta l'àmbit territorial de Catalunya des d'un únic punt amb traçabilitat. Cerca diàriament en gairebé 4.000 fonts d’informació (butlletins i seus web), estructura els continguts i els difon agrupats en normes i procediments a través del portal web. El cercador actual disposa d’un entorn personal de gestió de subscripcions i d’un potent sistema d’alertes, el qual permet crear des d’un únic compte d’usuari tantes subscripcions com es desitgi a qualsevol dels mòduls d’informació pública del CIDO. L'eina també cedeix les seves dades a qualsevol organització que contribueixi a aquest objectiu comú.

Link
2Govern de NavarraODS NavarraODS NavarraVisualització/Sensibilització sobre els objectius de desenvolupament sostenible a NavarraLink
3Ajuntament de ViladecansÁrea de Desenvolupament TecnològicViladecans 360Viladecans 360 és el portal web amb accés a tota la informació municipal de la ciutat de Viladecans, des d'un conjunt de dades estructurades preparada per consulta o descàrrega, mapes amb ubicacions, dades i estadístiques interactives i un cercador amb enllaços externs organitzats per categoria per evitar cercar en múltiples webs.Link
4Departament d'Interior - Generalitat de CatalunyaServei de Difusió del Departament d'InteriorMapa delinqüencialEl mapa delinqüencial del Departament d'Interior ( en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) dona a conèixer la realitat delinqüencial del país i visualitza el treball del dia a dia dels cossos policials. Permet consultar i representar les dades per tipus de delicte, mes i any i diferents nivells de localització geogràfica.Link
5Diputació de CastellóServicio d'Administració i Innovació PúblicaProjecte per a promoure l'ús de dades obertesLa creació del Consell de Reutilitzadors de Dades Obertes de la Diputació de Castelló (CRDA) pretén promoure l'obertura i reutilització de les dades obertes per la societat, per a implicar a la ciutadania en els assumptes públics i incrementar el nivell de transparència de la nostra Administració; al mateix temps, pretén aprofitar el potencial innovador en la societat amb el desenvolupament de nous productes i serveis públics a partir del tractament de les dades, ampliant les oportunitats concretes de generació d'ocupació i de negocis, i d'aquesta manera contribuir al desenvolupament social i econòmic del nostre entorn. El CRDA de la Diputació de Castelló, està integrat per representants dels diferents sectors socioeconòmics, culturals, del periodisme i la comunicació, la salut i el benestar, la tecnologia i la recerca, la logística, els recursos naturals i les organitzacions per al desenvolupament.Link
6Intervenció General, centre directiu de la comptabilitat pública de la Generalitat de CatalunyaServei d'Intervenció general del centre directiu de la comptabilitat públicaExecució mensual del pressupost de la Generalitat de CatalunyaEl portal d'Execució Pressupostària busca facilitar la comprensió sobre l’estat d’execució del pressupost a la ciutadania. La Intervenció General va engegar l'any 2017 aquest projecte per tal de fer les dades públiques més entenedores. Així, l'aplicatiu permet oferir diferents visualitzacions interactives i i altra informació de l‘administració de la Generalitat de Catalunya (inclou els departaments, els fons no departamentals i els fons destinats al Parlament de Catalunya i als organismes estatutaris i consultius), les entitats autònomes administratives. el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut. Amb la cerca, l'usuari pot observar la progressió mensual de l’execució del pressupost segons avança l’exercici, una informació que s’actualitza automàticament a mesura que es van incorporant les dades al portal de dades obertes. L'aplicatiu també permet descarregar els fitxers de dades segons la classificació orgànica, funcional o per programes.Link
7Diputació de BarcelonaServei d'Intervenció general del centre directiu de la comptabilitat públicaRegistre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya El Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) incorpora en la part central de la seva web la possibilitat de transparentar totes les dades sobre els ajuts i subvencions dels departaments de la Generalitat i de les entitats públiques en què aquesta participa de forma majoritària de forma conjunta, homogènia i útil pel ciutadà. El RAISC permet al ciutadà, tenir coneixement de totes aquelles convocatòries, i informar-se sobre els terminis, la finalitat pública de la convocatòria, l’òrgan convocant, etc. Igualment, es transparenta la informació de tots aquells ajuts i subvencions sense concurrència, que fins a l’entrada en vigor del registre i la publicació de la web no s’havien publicat. La web inclou un apartat d’anàlisi de les dades del RAISC, “subvencions en xifres” que permet consultar de manera gràfica i interactiva des de la perspectiva de l’òrgan convocant/concedent, de la finalitat pública, de l’activitat econòmica i del beneficiari. Aquest anàlisi permet al ciutadà conèixer la tendència global de la política subvencional tant de les actuacions de foment com dels ajuts de caràcter subjectiu. Al web, s’hi inclou també altra informació vinculada a la gestió d’ajuts i subvencions per tal d’aportar una visió global de la gestió administrativa de l’activitat subvencional, informació i enllaços rellevants per tal de relacionar-se amb l’administració en el cas de ser interessats d’algun ajut o subvenció i com a porta del ciutadà a la gestió de l’activitat d’ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya.
Link
8Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Generalitat de CatalunyaOficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de BarcelonaHermes InfoGràfics’Hermes InfoGràfics és un complement més de la web d’estadística municipal Hermes, engegada l'any 1998. Aquest aplicatiu busca aplegar el màxim d’indicadors estadístics locals en un mateix lloc web. D'una banda, compta amb una tecnologia totalment diferent a les anteriors versions web, i mitjançant la plataforma QlikView, l’estàndard a la Diputació en programari Business Intelligence, ofereix en obert a tots els públics una millor visualització i interactivitat de la informació estadística en obert ja existent a la web Hermes.
Es tracta d'una aposta per a la innovació en l’anàlisi de la informació estadística municipal, que posa a l’abast de tots el ajuntaments (i al públic en general per defecte) una eina més per tal de donar suport a la presa de decisions estratègiques i operatives en el territori.
Aquesta primera versió de l’Hermes InfoGràfics, està formada per nou informes temàtics: Indicadors principals, demografia, activitat econòmica, mercat de treball, atur registrat, igualtat, entre d'altres, a més d’un centenar de figures gràfiques i variables estadístiques. El programa també permet la selecció múltiple o única dels territoris, la selecció temporal i la selecció pel total de la població o per sexe. L'eina també permet la “impressió” en format PDF de tots els informes a la vegada o per separat, i copiar la imatge o les dades de qualsevol gràfic per portar-les a un altre document.
Link
9Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Generalitat de CatalunyaÁrea d'avaluació econòmica (DG Pressupostos)Pressupostos Oberts de la Generalitat de CatalunyaEls pressupostos oberts de la Generalitat de la Catalunya és una eina de visualitzador de dades i de divulgació de conceptes pressupostaris per a facilitar al ciutadà la comprensió sobre l'estat i situació de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquesta eina permet analitzar la composició, evolució i execució dels pressupostos, des de diferents perspectives, facilita informació dels indicadors de gestió dels serveis, informa dels resultats fiscals (dèficit, deute,...) i aporta explicacions sobre les estructures i els termes pressupostaris per tal de facilitar la comprensió per part del ciutadà.Link
10Consorci AOCServei de Govern ObertPortal de dades obertes pel món local amb publicació de dades pròpiesEl portal de dades obertes pel món local amb publicació de dades pròpies és una eina desenvolupada pel Consorci AOC que suposa una aposta clara pel foment de les dades obertes, i busca oferir un nou portal que fos més àgil, senzill i personalitzable als ens locals per publicar les seves pròpies dades en format obert i reutilitzable. El nou portal de dades obertes s'ha posat en marxa sobre tecnologies CKAN i LIFERAY, i es basa en una estructura de classificació comú i estàndard (22 categories, amb un subconjunt definit d'etiquetes), potencia la classificació mitjançant metadades vinculats a City Protocol, i fomenta la creació de conjunts de dades normalitzats, amb l'objectiu de crear estàndards de conjunts de dades. Amb el nou portal es busca millorar en transparència i rendició de comptes, dotar el món local d'eines per poder potenciar la reutilització de les seves dades en formats oberts, potenciar la interoperabilitat, l'adopció d'estàndards i la geolocalització, incrementar l'eficàcia de l'administració per facilitar l'automatització en origen per desburocratitzar tasques administratives i permetre un millor aprofitament dels recursos per exemple o potenciar noves oportunitats de negoci.


Link
11Departament de Cultura -Generalitat de CatalunyaServei del Gabinet Tècnic del Departament de CulturaVibra - La Cultura dins teuVibra és un servei cultural en forma d’aplicació mòbil que agrupa tota l’oferta cultural a Catalunya. Tot i que encara no hem començat la campanya de comunicació de l'aplicació i aquesta encara no s'ha presentat públicament, des del seu llançament als markets el passat 23.09.2019 portem 500 descàrregues. Link
12Transparència i Govern Obert -Generalitat de CatalunyaSecretària de Transparència i Govern ObertCafè amb dadesCafè amb dades és una sessió divulgativa organitzada per la Secretaria General de Transparència i Dades Obertes en el marc del Pla de Govern Obert i més concretament en relació a l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Els objectius d’aquesta iniciativa, més enllà de divulgar l’estratègia de dades obertes de la Generalitat, es centren en promoure el canvi cultural vinculat a la transició cap aquesta nova realitat organitzativa basada en les dades obertes. Les sessions del “Cafè amb dades” duren dues hores i destaquen pel seu dinamisme. Per que les sessions siguin àgils, fresques i participatives s’ha optat per un format de sessió basat en píndoles i petites presentacions. Així, en cada sessió del Cafè amb dades es comptarà, com a mínim, amb dues ponències. Una primera o dues més curtes (10-15min) sobre experiències d’èxit o bones pràctiques dintre el sector públic, i una segona, més extensa (15-20min), protagonitzada per algú aliè a l’administració que reutilitzi dades obertes publiques.L'esdeveniment està obert a tot el públic i hi assisteixen reutilitzadors, informàtics, investigadors socials i periodistes de dades, entre d’altres col·lectius. El format dinàmic de la sessió pretén, precisament, fomentar la participació i interacció entre aquests diferents perfils.

Link
13Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)Àrea de Gestió del Coneixement EspecialitzatInversió del SOCAplicatiu web per visualitzar la Inversió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) en polítiques actives d'ocupació gestionades per a les entitats del sistema d'ocupacióLink
14Ajuntament de L'HospitaletServei del Gabinet d'Alcaldia i Dades Obertes de l'Ajuntament de L'HospitaletQuè està fent el teu AjuntamentQuè està fent el teu ajuntament en aquests moments és un panell d’informació adreçat a mostrar de manera fàcil i comprensible què passa a la ciutat i que estan fent els serveis municipals a través de dades en temps real. Amb aquesta iniciativa es vol aprofundir en la rendició de comptes, la transparència i la posada en valor dels serveis públics a través de l’ús de les dades. Actualment el panell mostra, entre d’altres, informació en temps real sobre quantes persones estan fent esport als poliesportius, quants àpats s’han repartit a la gent gran, les obres que hi ha a la ciutat o quantes persones estan sent ateses a l’Oficina d’Habitatge o al Registre.Link
15Departament de Treball Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa interactiu d'experiències destacades en responsabilitat social (Consell de Relacions Laborals)

Recull de bones pràctiques en responsabilitat social en el territori de Catalunya. L'objectiu d'aquest directori consisteix a donar a conèixer iniciatives d’implantació de la responsabilitat social a empreses i organitzacions catalanes, per tal de fer-ne difusió i facilitar la transferència de coneixement a altres organitzacions. Es tracta d'una iniciativa de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, ens format per les organitzacions sindicals i patronals més representatives i el Govern de la Generalitat, i que compta amb la col·laboració del CTESC.Link
16Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació- Generalitat de CatalunyaServei de gestió i Control d’Ajuts DirectesImpacte econòmic dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC)L'objectiu de l'aplicatiu web engegat és posar a disposició del públic en general la informació dels imports totals dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). Aprofitant que les dades es publiquen al portal Dades Obertes s’ha creat una visualització gràfica que permet veure la distribució comarcal de totes les línies d’ajuts de la PAC que s’han pagat des de 2011 a Catalunya.Link
17La Salle Campus BarcelonaARC Engineering and Architecture La SalleENERHAT / ENERPATENERPAT (Energy Planning Assessment Tool), és una aplicació que permet a professionals del sector de l'edificació (arquitectes, urbanistes, constructors, tècnics i gestors municipals) avaluar l'estat del parc edificat i definir estratègies de rehabilitació per millorar l'eficiència energètica dels edificis residencials.L'aplicació integra les dades obtingudes de les certificacions energètiques facilitades per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), del cadastre i de les seccions censals, conjuntament amb informació geogràfica. Les mesures de rehabilitació estan basades en l'eina de simulació de l'ICAEN i en la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2014).Link
18Departament de Treball, Afers Socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaDades Obertes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de CatalunyaMapa de recursos en criança positivaRecursos en criança (parentalitat) positiva i serveis de suport a les famílies, amb referències geogràfiques que permetrà, a famílies i professionals, conèixer els recursos existents de manera entenedora i accessible.Link
19Ajuntament de ReusServei departament TIC de l'Ajuntament de ReusPlataforma de dades obertesPrimera plataforma de dades obertes classificada segons l'ontologia de la city protocol society per poder-se comparar a nivell de conjunts de dades i indicadors amb altres ciutatsLink
20Direcció General de Protecció Civil (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)Servei de Difusió de la Direcció General de Protecció Civil, Departament d'Interior - Generalitat de CatalunyaEstat de les platgesVisor que mostra, durant la temporada de bany, la bandera que oneja a cada platja on hi ha socorrista. Les dades són informades almenys un cop al dia pels socorristes, contractats per empreses (Creu Roja, ProActiva...), contractades pels ajuntaments, coordinats per la DG de Protecció Civil. L'obertura de dades ha permès viralitzar la informació als mitjans digitals, a la cinta de peu de pantalla del canal 3/24, i, sobretot, ha propiciat una millora en l'atenció d'urgència a les platges.Link
21Ajuntament de VallsServei departament TIC de l'Ajuntament de VallsOpenVallsChainPortal de dades obertes distribuït, basat en continguts autogestionats i desplegat en servidor centralitzat CKAN i Web3 (blockchain + IPFS) Més informació presentació Congrés Govern Digital: https://www.youtube.com/watch?v=BqTYMVPPq9wLink
22Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de CatalunyaServei TIC del Departament de Polítiques Digitals - Generalitat de CatalunyaLaboratori SmartCataloniaEl Laboratori SmartCatalonia és el punt de trobada entre la innovació tecnològica i el territori català. L'objectiu és acostar solucions tecnològiques innovadores als diferents municipis i entitats supramunicipals de Catalunya per tal de realitzar projectes o proves pilot i poder observar com d'aquesta manera es milloren els serveis es poden . Actualment aquesta inciativa ja forma una comunitat de 47 municipis, 10 entitats supramunicipals, i ja compta amb més de 25 projectes realitzats.Link
23Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública- - Generalitat de CatalunyaDepartament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaMapa Cobertura MòbilMapa de la xarxa de telefonia al país amb la col·laboració dels usuaris de dispositius mòbils per identificar els punts que necessiten millorar la seva cobertura al territori.Link
24Ajuntament de ManlleuÀrea Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de ManlleuConcurs de dades obertes ManlleuEl concurs de dades obertes engegat per l'Ajuntament de Manlleu té com a objectiu fomentar l'ús de les dades obertes publicadesal portal de dades obertes, posat en marxa el febrer del 2016 .Transcorreguts 3 anys des de l'arrencada i publicats més de 240 conjunts de dades en format obert i reutilitzable, hem posat en marxa una sèrie de concursos oberts a tothom sobre un tema d'actualitat que fomenti el coneixement i la utilització de les dades publicades, d'una forma lúdica que permet aconseguir un dinar per a dues persones en un restaurant de la nostra ciutat. Es tracta d'un esdeveniment de sensibilització, consistent en establir diferents preguntes sobre la temàtica del concurs. Les dues edicions anteriors han tractat el tema de la dona (coincidint amb el Dia Internacional de la Dona) i els processos electorals (coincidint amb les jornades electorals municipals i europees). La propera edició versarà sobre dades econòmiques i pressupostàries, coincidint amb l'aprovació del pressupost aquest mes de novembre, per tal d'afavorir així conèixer amb més detall a què es destinen i com es gasten els impostos i tributs que es recapten dels ciutadans.Link
25Ajuntament de RubíServei d'Informàtica de l'Ajuntament de RubíAPP Rubí EleccionsL'aplicació d'Eleccions es va crear en el 2014 amb la finalitat de donar un exemple a la ciutadania dels beneficis i avantatges de l'ús de les dades obertes. L'app ofereix als ciutadans la possibilitat de consultar en temps real la participació i els vots a partit durant l'escrutini de les meses electorals. El ciutadà també pot consultar el col·legi electoral i taula en la qual ha de votar.
La tecnologia que fa possible aquesta gestió, són processos ETL amb Kettle (PDI), que sincronitzen cada 2 minuts la informació del procés electoral al dataset del nostre portal de Dades Obertes en Socrata. L'aplicació mòbil té un fitxer de configuració en el qual es defineixen les URLs de les APIs del dataset i cada vegada que l'usuari accedeix o refresca la pantalla es fa la crida al dataset per a presentar la informació actualitzada.
Link
26Departament de Treball, Afers socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa d'Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF)

Les Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF) són entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment, que tenen com a finalitat la protecció de menors; reuneixen els requisits previstos i estan acreditades d'acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família. Proposem la visualització dels centres en un mapa. Link
27Departament de Treball, Afers socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa dels SOAF (Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies)

El Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) és un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. La quotidianitat i l'educació dels fills i filles, sovint, generen molts interrogants i preguntes. El SOAF ens pot orientar i ajudar a trobar respostes. Els canvis i les incerteses en les famílies, de vegades, requereixen l'acompanyament de professionals especialitzats.Proposem un mapa interactiu que localitza els diversos punts al territori. Link
28Departament de Treball, Afers socials i Famílies- Generalitat de CatalunyaAtenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de CatalunyaMapa dels Serveis d'Atenció Integral LGBTI (Xarxa SAI)

El Servei d'Atenció Integral(SAI) LGBTI és una prestació d'un servei per sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI. Al SAI LGBTI, és on pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació dels treballadors/es públics i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI.Link
29Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)- Generalitat de CatalunyaInstitució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verdsLa Secció de Paisatgisme i Jardineria de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) ha elaborat dues llistes per facilitar la consulta dels productes fitosanitaris autoritzats pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) per a combatre les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds. Una d’aquestes llistes inclou els productes fitosanitaris que poden utilitzar els aplicadors professionals i l’altra, els que poden fer servir els aplicadors no professionals. Les dades s'actualitzen a partir de l'arxiu excel que publica el MAPA. (https://www.mapa.gob.es/ca/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp)
Link
30Ajuntament de TarragonaÁrea d'informàtica de l'Ajuntament de TarragonaTar-RA-gonaTar-RA-gona és encara una idea. Es tracta de implementar realitat augmentada a la ciutat de Tarragona, podent, aixi, contemplar les zones històriques i la informació rellevant, aixi com la possibilitat d'incloure imatges o videos dels aconteixements que allà van succeir. Tarragona és una ciutat amb un alt grau de turisme i per tots ells seria molt interessant poder veure com era la ciutat en temps dels romans. Tota aquesta informació sobre els monuments historics, aixi com el material audiovisual podrien ser detasets de dades obertes de l'entitat en questió. A la URL posem un exemple del Mur de Berlin que utilitza aquesta tecnologia.Link
31Secretaria de Transparència i Govern ObertSecretaria de Transparència i Govern Obert- Generalitat de CatalunyaVisualització de l'evolució del dret d'accés a la informacióEl visor de l'evolució del dret d'accés a la informació permet accedir a la informació sobre sol·licituds d'accés a la informació a partir d'uns criteris de cerca predefinits i veure els vostres resultats personalitzats en funció del departament, la temàtica, o la data que vulgueu consultar.Link
32Generalitat de CatalunyaGestió d'infraestructures de telecomunicacions de la Secretaria de Polítiques Digitals- Generalitat de CatalunyaPunt d’informació únic d’accés a les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat de CatalunyaAquest punt d'informació únic d’accés a les infraestructures de telecomunicacions mostra en plànol la localització o traça informació associada de les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat (torres de radiocomunicacions i canalitzacions per la estesa de cables) fent ús dels datasets allotjats a la plataforma de dades obertes de la Generalitat (Socrata). El projecte s'ha engegat per donar resposta als requeriments normatius de facilitar als operadors de telecomunicacions l'ús de les infraestructures de les administracions públiques.Link
33Departament de Polítiques Digitals- Generalitat de CatalunyaTramitació de Telecomunicacions del Departament de Polítiques Digitals- Generalitat de CatalunyaEdificis de Catalunya amb ICTCens d'edificis de catalunya que han de disposar d'infraestructura comuna per a l'accés als serveis de telecomunicacions (ICT)Link
34Secretaria de Polítiques Digitals.Gestió de projectes TIC de la Secretaria de Polítiques Digitals - Generalitat de CatalunyaGovernança RadioelèctricaL'objectiu de la governança radioelèctrica és mostrar mesures del nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència provinent d'una xarxa de més de 300 equips de monitoratge instal·lats a 184 municipis de Catalunya, així com de milers de mesures addicionals realitzades amb equips portàtils.Link
35Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Generalitat de CatalunyaGestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Generalitat de CatalunyaMapa de cultius de CatalunyaL'objectiu del mapa de cultius de Catalunya és posar a disposició del públic en general les parcel·les de cultius de Catalunya que declaren al Departament d’Agricultura els agricultors quan sol·liciten els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). Aprofitant que les dades es publiquen al portal Dades Obertes s’ha creat una visualització que permet localitzar les parcel·les per municipi. I també amb el geolocalitzador permet saber des de qualsevol posició del mòbil quins conreus es troben al voltant. També permet la descàrrega del fitxer amb les dades georeferenciades de la parcel·la, i també l’any, cultiu, comarca, municipi, superfície, i si és de secà o regadiu.Link
36Ajuntament de ManlleuÀrea Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de ManlleuInfografies de dades municipalsL'Ajuntament de Manlleu ha engegat una iniciativa consistent en elaborar i dissenyar infografies de dades rellevants de forma molt entenedora, per presentar així la informació que s'ofereix en format obert i reutilitzable de manera molt més accessible per a la ciutadania. Ho fa després de crear al febrer del 2016 un portal de dades obertesque ja compta amb més de 240 conjunts de dades en format obert i reutilitzable. En aquests moments disposen de 43 infografies publicades, que abasten temàtiques molt diverses, des de les dades de la població de Manlleu (tipologia, gènere, barris,...) fins al cens d'animals de companyia i el parc d'habitatges (estat dels immobles de Manlleu, edat dels pisos, tipologies,...) o la memòria de les actuacions dutes a terme per la Policia Local de Manlleu a través d'una infografia amb les dades més rellevants (nombre d'accidents de trànsit, de delictes contra les persones o els establiments,...). Es tracta d'una eina comunicativa que facilita la comprensió de la informació a través del relat de les dades, donant alhora context i marc conceptual per afavorir-ne un major coneixement i incentivar al mateix temps l'ús posterior de la dada oberta, a partir de fer-la accessible i destacada a través d'una eina molt visual de presentació de la informació.Link

MATERIAL INFORMATIU

#RANKINGODATA INICIATIVES ÚS DADES OBERTES

AGRAÏMENTS

Volem agraïr a totes les persones que van participar en l’acció col.laborativa cercant informació de qualitat dels projectes que formen part d’aquest conjunt de bones pràctiques per facilitar ús de les dades obertes.

#NOMCÀRREC
1Trinidad MolinaServei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials de Diputació de Barcelona
2Marc GarrigaCEO desideDatum
3Borja Colón de Carvajal FiblaCap del Servei d'Administració e Innovación Pública de la Diputació de Castelló
4Miquel CasquetResponsable de Desenvolupament Tecnològic de l' Ajuntament de Viladecans
5Enric BlanesCap del Servei de Difusió del Departament d'Interior - Generalitat de Catalunya
6Rosa VidalIntervenció general del centre directiu de la comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya
7Mª Sol Lage TorresCap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona
8Jordi BañosCap de l'àrea d'avaluació econòmica (DG Pressupostos) del Dept. Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Generalitat de Catalunya
9Ferran FarriolCap de Servei de Govern Obert. Consorci AOC
10Neus Rios CalvetCap de servei del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura -Generalitat de Catalunya
11Àngels Vidal JuanolaResponsable de dades obertes de la Secretària de Transparència i Govern Obert -Generalitat de Catalunya.
12Laura ComellasCap de l'Àrea de Gestió del Coneixement Especialitzat del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
13Mari Carmen García-CalvilloCap del Servei del Gabinet d'Alcaldia i Dades Obertes de l'Ajuntament de L'Hospitalet
14Mercè AmigóResponsable d'Atenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
15Álvaro SiciliaResearcher at La Salle Campus Barcelona ,ARC Engineering and Architecture La Salle
16Oscar Hellin EscribanoResponsable Servei de Tecnologies de la Informació de l'Ajuntament de Reus
17Ricardo GonzálezCap departament TIC de l'Ajuntament de Valls
18Joan DuranConsultor TIC del Departament de Polítiques Digitals - Generalitat de Catalunya
19Pablo Gómez DonosoGestor Tècnic del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública - Generalitat de Catalunya
20Maria Carme Noguer PorteroCoordinadora Àrea Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de Manlleu
21Mercedes Aguilar JuradoCap d'Informàtica de l'Ajuntament de Rubí
22Carles FolchInstitució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)
23Felipe Ruiz RodriguezEnginyer Informàtic de l'Ajuntament de Tarragona
24Òliver Garcia MuñozAnalista en matèria de transparència i bon govern Secretaria de Transparència i Govern Obert- Generalitat de Catalunya
25Ferran CompteGestor d'infraestructures de telecomunicacions de la Secretaria de Polítiques Digitals- Generalitat de Catalunya
26Josep Granger TirvióCap Negociat de Tramitació de Telecomunicacions del Departament de Polítiques Digitals- Generalitat de Catalunya
27Xavier Flores RomeroGestor de projectes TIC de la Secretaria de Polítiques Digitals - Generalitat de Catalunya
28Valentí Marco SanzSubdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Generalitat de Catalunya