Un dels serveis operatius d’IBOD és la creació d’Observatoris basats en Dades Obertes sobre una temàtica específica. Es tracta d’un Lab per recopilar i promoure el coneixement basat en dades obertes a nivell global i local entorn d’un repte social. Les claus per construir un Observatori Lab Data són les següents:

  • Portal temàtic amb dades obertes existents referent
  • Observatori innovador. Participació persones expertes diverses: matèria & DATA. Creació xarxa experts/expertes
  • Formació persones àmbit Data. Capacitació Tecnologia data
  • Liderar l’agenda de publicació de dades obertes
  • Democratitzar el coneixement obert basat en Open Data per la diagnosi, anàlisi i presa de decisions
  • Divulgar impacte del repte social amb formats innovadors

Fins el moment hem desenvolupat l’ Observatori de Dades Obertes i Gènere, el Gender Data Lab, en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  i La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Un exemple de visualitzacions interactives publicades és la següent, on es visualitzen l’origen de les víctimes de trata sexual a Espanya: